Ty te moesz mie wasn wizytwk...
tutaj powinno być logo...

Państwowa Inspekcja Pracy

Módl się aby na 13 rocznicę bezstatutowej pracy, w urzędzie Państwowej Inspekcji Pracy znalazła się przynajmniej jedna osoba umiejąca pisać i czytać i byłaby w stanie opracować statut PIP oraz przedłożyć Marszałkowi Sejmu do zatwierdzenia.

Na okres modlitwy i pracy błogosławię.
Romi

I Bóg wysłuchał modlitwy mojej i zesłał pisarza do Państwowej Inspekcji Pracy który napisał Statut Państwowej Inspekcji Pracy i przedłożył Lasce do zatwierdzenia. Statut ogłoszono w M.P nr 54 poz 740

Modlmy się aby Urząd teraz podjął kroki zmierzające do naprawiemie krzywd wyrządzonych w okresie bezprawia.

Módlmy sę również za skrzywdzonych przez ten urząd, aby byli w stanie wybaczyć krzywdzicielom.
Módlmy się za prześladowanych przez ten urzad aby wytrwali ten mniej chlubny okres w Historii dziejów.

Modlmy się za prześladowców, może ruszy ich sumienie

Na okres modlitwy i pracy błogosławię.

Romi

 
 
 
 


e-mail: , www: